MAKING THE
RIGHT CHOICES

Rewarding decisions across asset classes, continents and cultures.

สนับสนุนสตาร์ทอัพและการขยายขนาดธุรกิจ

⠀⠀


เราเพิ่มความเร็วในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และเรายังช่วยองค์กรในการสร้างช่องทางใหม่เพื่อขยายธุรกิจ การเปิดตัวและดำเนินการกระจายผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาตลาดจากเริ่มต้น

ข้อคิดที่ช่วยขับเคลื่อนเราคือ

สนับสนุนสตาร์ทอัพและการขยายขนาดธุรกิจ

⠀⠀


เราเพิ่มความเร็วในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และเรายังช่วยองค์กรในการสร้างช่องทางใหม่เพื่อขยายธุรกิจ การเปิดตัวและดำเนินการกระจายผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาตลาดจากเริ่มต้น

ข้อคิดที่ช่วยขับเคลื่อนเราคือ

การเป็นโจรสลัดมันน่าสนุกมากกว่าการเข้าร่วมกองทัพเรือ
⎯⎯ STEVE JOBS, Co-founder of Apple

การเป็นโจรสลัดมันน่าสนุกมากกว่าการเข้าร่วมกองทัพเรือ⎯ STEVE JOBS, Co-founder of Apple

งานโปรเจคและที่ปรึกษาด้านไอที

⠀⠀


เราช่วยเพิ่มแรงผลักดันและความสำเร็จของโปรเจคเขนาดใหญ่ในการปลี่ยนโฉมส่วนธุรกิจหรือองค์กร โดยเน้นไปที่การปรับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ การยกระดับกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมภายในองค์กร รวมไปถึงการสนับสนุนในขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเปลี่ยนแปลงส่วนงานในองค์กรทั้งหมดให้เป็นดิจิตอล

ข้อคิดที่ช่วยขับเคลื่อนเราคือ

งานโปรเจคและที่ปรึกษาด้านไอที

⠀⠀


เราช่วยเพิ่มแรงผลักดันและความสำเร็จของโปรเจคเขนาดใหญ่ในการปลี่ยนโฉมส่วนธุรกิจหรือองค์กร โดยเน้นไปที่การปรับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ การยกระดับกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมภายในองค์กร รวมไปถึงการสนับสนุนในขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเปลี่ยนแปลงส่วนงานในองค์กรทั้งหมดให้เป็นดิจิตอล

ข้อคิดที่ช่วยขับเคลื่อนเราคือ

ตรรกะจะนำพาคุณจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง แต่จินตนาการจะนำพาคุณไปทุกที่


⎯⎯ ALBERT EINSTEIN, Physicist

ตรรกะจะนำพาคุณจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง แต่จินตนาการจะนำพาคุณไปทุกที่


⎯⎯ ALBERT EINSTEIN, Physicist

การบริหารสินทรัพย์

⠀⠀


เราให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในเอเชียและยุโรป ในด้านกลยุทธ์การตัดสินใจลงทุน เช่น การควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ ลูกค้าของเราเป็นทั้งผู้ก่อตั้งธุรกิจของตนเอง ผู้ได้รับตกทอดในการบริหารกิจการครอบครัว รวมไปถึงผู้นำในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการวางวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนและต้องการความช่วยเหลือจากเราในการลงมือปฏิบัติจริง

ข้อคิดที่ช่วยขับเคลื่อนเราคือ

การบริหารสินทรัพย์

⠀⠀


เราให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในเอเชียและยุโรป ในด้านกลยุทธ์การตัดสินใจลงทุน เช่น การควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ ลูกค้าของเราเป็นทั้งผู้ก่อตั้งธุรกิจของตนเอง ผู้ได้รับตกทอดในการบริหารกิจการครอบครัว รวมไปถึงผู้นำในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการวางวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนและต้องการความช่วยเหลือจากเราในการลงมือปฏิบัติจริง

ข้อคิดที่ช่วยขับเคลื่อนเราคือ

นักเจรจาที่ดีเข้าใจว่างานของพวกเขาคือวิธีการในการทำให้สิ่งต่างๆอยู่ในที่เหมาะสม⎯⎯ WARREN BUFFET, chairman and CEO of Berkshire Hathaway

นักเจรจาที่ดีเข้าใจว่างานของพวกเขาคือวิธีการในการทำให้สิ่งต่างๆอยู่ในที่เหมาะสม


⎯⎯ WARREN BUFFET, chairman and CEO of Berkshire Hathaway

ลูกค้าของเราคือ

- บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยที่มีลูกค้ารายย่อยหลักล้านราย
- บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในต่างประเทศทั้งในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรม
- ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย
- ผู้ผลิตนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์
- บริษัทประกันสุขภาพของออสเตรเลีย
- บริษัทที่ใช้การตลาดแบบธุรกิจเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

… และอื่น ๆ อีกมากมาย

ลูกค้าของเราคือ

- บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยที่มีลูกค้ารายย่อยหลักล้านราย
- บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในต่างประเทศทั้งในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรม
- ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย
- ผู้ผลิตนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์
- บริษัทประกันสุขภาพของออสเตรเลีย
- บริษัทที่ใช้การตลาดแบบธุรกิจเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

… และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข่าวสารและบทความ

      ข่าวสารหรือบทความที่ได้รับการเผยแพร่ล่าสุดที่เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและน่าสนใจ

ข่าวสาร>และบทความ

     ข่าวสารหรือบทความที่ได้รับการเผยแพร่ล่าสุดที่เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและน่าสนใจ