ผู้ร่วมก่อตั้งของเรา:

ผู้ร่วมก่อตั้งของเรา


      บริษัท พรีมา อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร มีสำนักงานอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองซูก (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) ผู้ก่อตั้งของเรามีภูมิลำเนาทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยพร้อมไปด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจด้านประกันภัย ธนาคาร อุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจด้านสุขภาพ และยังมีส่วนในการวางแผนดำเนินงานและส่งมอบโปรเจคมากมายมาแล้วทั้งในยุโรป, ประเทศอินเดีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ทีมงานในภาคพื้นเอเชียของ บริษัท พรีมา อินเตอร์เนชันแนล ประกอบไปด้วยทีมที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการที่เป็นชาวท้องถิ่นร่วมด้วยผู้มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมอย่างดีจากทางบริษัท รวมไปถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยผู้ชำนาญการทั้งในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี นอกเหนือไปกว่านั้นเรายังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างบริษัท ซินพัลส์ และ บริษัท เดนิสัน ที่ให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล

Christoph E. Ochsenbein
Managing Director Preema International (Thailand) Co., Ltd.
- Former General Manager of nib Options (health tourism start-up)
- Former CEO of Swiss Life (Liechtenstein)
- Former Head of Business Development/M&A of Swiss Life Group
- Former Head Financial Controller for US and APAC at Winterthur and AXA
- Former Head of Corporate Development & Strategy of Thai Sri Zurich
linkedin.com/in/christoph-ochsenbein-4515436
chris@preema-international.com
Christoph E. Ochsenbein
Managing Director Preema International (Thailand) Co., Ltd.
- Former General Manager of nib Oprions (health tourism start-up)
- Former CEO of Swiss Life (Liechtenstein)
- Former Head of Business Development/M&A of Swiss Life Group
- Former Head Financial Controller for US and APAC at Winterthur and AXA
- Former Head of Corporate Development & Strategy of Thai Sri Zurich
linkedin.com/in/christoph-ochsenbein-4515436
chris@preema-international.com
Mrs. Danielle Y. Schwaar
Director Preema International AG and Preema International (Thailand) Co., Ltd.
- Former Partner at independent asset management firm, Reuss Private
  AG,Switzerland
- Former Relationship Manager Asia for several Swiss Private Banks
- Former Chief Representative of DG/DZ Bank in Bangkok and thereby heavily
  involved in debt restructuring processes of large corporate Thai debtors
  after the Asian crisis in 1996-98
- Former Securities Analyst at Dynamic Eastern Finance and SG Cosby,
   Bangkok


linkedin.com/in/danielle-schwaar-035aaa144
danielle@preema-international.com
Mrs. Danielle Y. Schwaar
Director Preema International AG and Preema International (Thailand) Co., Ltd.
- Former Partner at independent asset management firm, Reuss Private AG,Switzerland
- Former Relationship Manager Asia for several Swiss Private Banks
- Former Chief Representative of DG/DZ Bank in Bangkok and thereby heavily involved in debt restructuring processes of large corporate Thai debtors after the Asian crisis in 1996-98
- Former Securities Analyst at Dynamic Eastern Finance and SG Cosby, Bangkok
linkedin.com/in/danielle-schwaar-035aaa144
danielle@preema-international.com

OUR PARTNERS:

    บริษัท พรีมา อินเตอร์เนชันแนล ในความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ซินพัลส์ และ บริษัท เดนิสัน เพื่อให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าในระดับภูมิภาคด้วยแผนกลยุทธ์และความชำนาญการในระดับสากล


              

    บริษัท ซินพัลส์เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการ และเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับบริษัทด้านการเงินในระดับสากลหลายแห่ง ด้วยการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบอย่างยั่งยืน บริษัท ซินพัลส์ให้ความช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการวางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรจนกระทั่งถึงในขั้นตอนการดำเนินการ บริษัท ซินพัลส์ได้ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดกาองค์กรรมานานกว่าทศวรรษ และมีที่ปรึกษาจำนวนเกือบ 400 ชีวิตทั้งในเมืองซูริค ฮัมบูร์ก แฟรงค์เฟิร์ต อุลม์ ลอนดอน นิวยอร์ก ฮ่องกง และสิงคโปร์ บริษัท ซินพัลส์ได้คิดค้นองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลของกระบวนการทำงานภายในบริษัทประกันภัยซึ่งมีชื่อเรียกว่า "INSURANCEINABOX"


⸺ EXPLORE MORE


              

    บริษัท เดนิสันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ และสวิสเซอร์แลนด์ โดยบริษัทได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรกว่า 10,000 แห่งทั่วโลกเพื่อช่วยในการคัดเลือกนวัตกรรมใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ด้วยแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแบบพิเศษอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เดนิสันช่วยในการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อความสอดคล้องระหว่างการจัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจและความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรแต่ละคนในองค์กร โดยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เดนิสันคือ คุณแดเนียล อาร์. เดนิสัน, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่สถาบันไอเอ็มดีในเมืองโลซานน์ รวมถึงเป็นเผู้ร่วมเขียนหนังสือทางธุรกิจที่ขายดีที่สุดอย่าง "การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรระดับโลก" และจากการศึกษาพบว่าบริษัทที่ได้รับคะแนนด้านวัฒนธรรมจากเดนิสันที่สูงนั้นมีแนวโน้มที่จะมีอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (RoE) ที่ค่อนข้างสูงกว่าบริษัทอื่นเช่นเดียวกัน


⸺ EXPLORE MORE