Follow Us On

คุณแดเนียล

ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง
ความเชี่ยวชาญ: การธนาคารพาณิชย์/ธนาคารเอกชน การประเมินค่า การจัดการบัญชีหลัก สำนักงานครอบครัว

ชีวประวัติ

เกิดในกรุงเทพฯ พ่อแม่เป็นชาวต่างชาติที่เปิดโรงเรียนสวิสที่ถนนสุขุมวิท ต่อมาได้รับการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ครอบครัวยึดปฏิบัติทั้งวัฒนธรรมทางตะวันตกและตะวันออก เธอเข้าใจว่าธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร ดำเนินธุรกิจอย่างไรในทางปฏิบัติ และจะปรับปรุงสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร เธอผสมผสานความคิดเชิงวิเคราะห์ของอดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้ากับทักษะทางสังคมของนายธนาคารเอกชน เธอเคยร่วมงานกับผู้ว่าจ้างที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายราย เช่น DEFT (Dynamic Eastern Finance), Dominick และ Dominick Private Bank, Banca del Gottardo, Banca della Svizzera Italiana และ Reuss Private Asset Managers