Follow Us On

เลี้ยงกระต่ายให้โตไว

Feeding the Rabbit

เรารู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสสนับสนุน Rabbit Care ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการธนาคารชั้นนำของไทย ในการดำเนินการตามกลยุทธ์การรวมตัวโบรคเกอร์ เช่น การเข้าซื้อพอร์ตโฟลิโอลูกค้าประกันภัยรถยนต์ของ ADB คู่แข่งรายเดิม