Follow Us On

Te Thao ด้วยคอนเซ็ปต์ “การรักษาหน้าไว้”

หากคุณเป็น “francophone หรือเป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก” และสนใจที่จะทำความเข้าใจแนวคิด “การรักษาหน้า / การเสียหน้า” ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีขึ้น โปรดดูบทความตีพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ Dr. Gilles Bernard ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน