Follow Us On

สิ่งที่เราทำ มีอะไรบ้าง

บริษัทที่ปรึกษาการจัดการบูติคนานาชาติ

สนใจบริการของเราตอนนี้หรือไม่?

Pillar 1

ช่วยเหลือด้าน M&A และคัดสรรพันธมิตร หรือนักลงทุนให้

เราแนะนำลูกค้าทั้งในเอเชียและยุโรปในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เช่น บริษัทที่มีศักยภาพและการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ ลูกค้าของเราคือผู้ประกอบการ ธุรกิจครอบครัว บริษัทเทคโนโลยี รวมถึงองค์กรที่มองหาการดำเนินการ M&A หรือหุ้นส่วนของตนอย่างดีที่สุด

“A good dealmaker understands that it’s their job to finesse things into place.” – Warren Buffet

ตัวอย่าง: เราได้ช่วยเป็นผู้ดูแลจัดการโครงการ M&A ให้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงในภาคธุรกิจด้านประกันภัยในประเทศ หลังจากในตอนแรกตัดสินใจที่จะเดินออกจากเป้าหมายการซื้อกิจการครั้งแรก แต่เนื่องจากเราได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา และการตรวจสอบสถานะ ต่อมาได้มีการเจรจาข้อตกลงการซื้อขายกับเป้าหมายอื่นจนเป็นที่น่าพอใจ และปิดดีลอย่างสมบูรณ์ภายใน 6 เดือนนับจากเริ่มต้นโครงการ

Pillar 2

เราช่วยในการเริ่มต้นกิจการ ขยายขนาดกิจการ รวมถึงการปิดกิจการ

ด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานของเรากับผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และผู้ร่วมงานในอดีตที่ผ่านมา เรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าในการจัดตั้งบริษัทไทย และสำนักงานตัวแทนในรูปแบบต่างๆ เราเชื่อว่าการเริ่มต้นแนวคิดหรือการร่วมทุนใหม่ที่ดีที่สุดคือ กระบวนการวิเคราะห์ตลาด การเงิน และการวางแผนเงินทุน และเมื่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ชัดเจน เราจะสามารถเข้าถึงผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพ และ/หรือพันธมิตรได้อย่างมั่นใจ

“The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu

ตัวอย่าง: เราได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในไทยของบริษัทประกันภัยรายใหญ่ในยุโรป และดูแลการจัดตั้งระบบการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การเลือกพื้นที่สำนักงาน ไปจนถึงการติดต่อสรรหาผู้นำที่เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ทางธุรกิจนั้นๆในนามของลูกค้าของเรา

Pillar 3

เราเป็นผู้นำโครงการเปลี่ยนแปลง

เราเป็นผู้นำโครงการเปลี่ยนแปลงเราเพิ่มแรงดึงดูดและความสำเร็จในโครงการการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและวัฒนธรรม การดำเนินโครงการ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

“Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” – Bill Gates

ตัวอย่าง: เราช่วยเหลือดูแลให้แก่บริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีของยุโรปจนชนะการประมูลกับกลุ่มธนาคารไทยรายใหญ่เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารเอกชนสำหรับลูกค้าและที่ปรึกษา นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการของที่ปรึกษาแห่งแรกในประเทศไทย และจัดการด้านทรัพยากรบุคคลก่อนที่พวกเขาจะสามารถเริ่มต้นสำนักงานของตนเองโดยมีพนักงานในพื้นที่มากกว่า 50 คน

CLIENTSCLIENTSCLIENTS